رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

افزایش 25 درصدی تولید ماهی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش 25 درصدی تولید ماهی در خراسان جنوبی

تولید ماهیان گرمابی و سردابی امسال در خراسان جنوبی 25 درصد افزایش یافت.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي گفت: از ابتداي امسال 905 تن انواع ماهي گرمابی و سردآبی در خراسان جنوبي توليد شده است.

آقای هادربادی افزود: این تولیدات 76 میلیارد و 925 میلیون ریال نصیب پرورش دهندگان ماهی کرده است.

سال گذشته 728 تن انواع آبزیان در خراسان جنوبی تولید شد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي افزود:25 درصد شیلات تولید شده به استان سيستان و بلوچستان صادر مي شود.

هادربادی گفت:  250 استخر پرورش ماهي در خراسان جنوبی وجود دارد که ماهي هاي کپور و قزل آلا در آن توليد مي شود.