جهش تولید | دوشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

افزایش 18 درصدی تولیدات تعاونیهای روستایی - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش 18 درصدی تولیدات تعاونیهای روستایی

تشکل ها و تعاونی های تولید روستایی استان از ابتدای  امسال 617 هزارو 162 تن محصول تولید کردند که در مقایسه با پارسال 18 درصد افزایش دارد .

این تولیدات 371 میلیارد تومان در آمد را نصیب تعاونی ها کرده که 21 درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.

به گفته مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی از تولیدات امسال 579 هزارو 787 تن مربوط به تعاونی های تولید ،  شرکت های تخصصی و شرکت های سهامی زارعی است .

  37 هزارو 375 تن محصول زراعی به ارزش 729 میلیارد ریال می باشد .

گندم ، جو ، پنبه ، علوفه ای،  زعفران ، زرشک ، عناب و انگور از جمله محصولات  تولیدی تعاونیهای روستایی استان است .

در خراسان جنوبی 199 اتحادیه و تعاونی تولید روستایی با سرمایه 27 میلیارد و 400 میلیون تومان فعال است که 146 هزار و 69 نفر عضو آنها هستند .

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت : تعاونیهای تولید روستایی استان تا کنون برای 488 نفر به صورت رسمی و 439 نفربه صورت  قرارداری شغل ایجاد کرده است.