جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

افزایش 15 درصدی مناسب سازی معابر استان تا پایان امسال - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش 15 درصدی مناسب سازی معابر استان تا پایان امسال

مناسب سازی معابر استان تا پایان امسال افزایش 15 درصدی خواهد یافت.

مناسب سازی معابر استان تا پایان سال 15درصد افزایش یافت.

عزیزی ، مدیر کل بهزیستی استان با اشاره به رتبه ششمی خراسان جنوبی در مناسب سازی معابر در کشور گفت: رسیدن به وضعیت مطلوب تلاش همه دستگاهها را می طلبد.

عزیزی افزود: تاکنون 35 درصد از اماکن و معابر استان برای 19 هزار معلول مناسب سازی شده اند که تا پایان سال به 50 درصد افزایش می یابد.

بیش از 95 هزار نفر در استان مددجوی بهزیستی اند.

امروز همچنین نمایشگاه توانمندیهای مددجویان در اداره بهزیستی برپا شد. در این نمایشگاه 300 اثر، از 68 مددجوی به نمایش گذاشته شده است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی