سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

افزایش 10 درصدی برداشت انگور در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش 10 درصدی برداشت انگور در استان

alt

با آغاز برداشت انگور در استان پیش بینی میشود 12 هزار تن انگور از تاکستانهای خراسان جنوبی برداشت شود که 10 درصد در مقایشه با پارسال افزایش دارد .

 برداشت انگور در استان  تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی پیش بینی کرده برداشت انگور در استان  12 میلیارد تومن عاید کشاورزان کند .

3هزار و 240 هکتار از باغ های استان زیر کشت انگور است .

عسکری ،یاقوتی ،حسینی ،پیکامی ،شاهرودی ،لعل ،امیری و سبز انگور از جمله ارقام انگور خراسان جنوبی است.

هادربادی کاهش کیفیت آب و خاک در مناطق تولیدی استان به دنبال خشکسالی های پی در پی ، سیستمهای قدیمی ابیاری و توجه  نکردن باغداران به کود دهی را از مشکلات فراوری این محصول عنوان کرده است .

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی