سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

افزایش کشته های حادثه رانندگی محور سربیشه – شوسف به 5 نفر - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش کشته های حادثه رانندگی محور سربیشه – شوسف به 5 نفر

کشته های حادثه رانندگی محور سربیشه – شوسف به 5 نفر افزایش یافت.

هاشمی ، رئیس بیمارستان شهید آتش دست نهبندان گفت : 3 مصدوم حادثه واژگونی  اتوبوس که به این بیمارستان اعزام شده بودند در اثر وخامت حالشان فوت کردند .

دکتر هاشمی افزود : در بیمارستان شهید آتش دست نهبندان هم اکنون یک مصدوم دیگر بستری شده که حال وی نیز وخیم است .

در اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در  کیلومتر 5محور سربیشه – شوسف شب گذشته 2 نفردر محل حادثه  کشته و21 نفر مصدوم شدند که به  بیمارستان های شهید آتش دست نهبندان و امام رضای بیرجند منتقل شدند .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی