جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند با نصب تجهیزات و دستگاه های جدید - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند با نصب تجهیزات و دستگاه های جدید

Loading the player...

 

افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند با نصب تجهیزات و دستگاه های جدید