جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

افزایش تولیدات کشاورزی با مدیریت صحیح منابع آب و خاک - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش تولیدات کشاورزی با مدیریت صحیح منابع آب و خاک

تولیدات کشاورزی با مدیریت صحیح منابع آب و خاک افزایش می یابد.

مدیریت صحیح منابع آب و خاک در اراضی شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های روستایی، تولید محصولات کشاورزی را در استان کم آب خراسان جنوبی 4 درصد افزایش داد.

محسن اسفندیاری، شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی استان در سال زراعی 95-94، 401 هزار و 928 تن محصولات باغی و زراعی تولید کردند که این مقدار تولید در مقایسه با سال زراعی 94-93 ، بیش از 15 هزار تن افزایش دارد.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی، علت افزایش تولید محصولات کشاورزی در این شرکتها را، افزایش تولید در سطح به دلیل مدیریت صحیح منابع آب و خاک، توزیع به موقع بذور، نهاده های کشاورزی، کود و سم بین کشاورزان اعلام کرد.

محسن اسفندیاری با اشاره به ارزش 3 میلیارد و 412 میلیون تومانی محصولات امسال گفت: ارزش ریالی محصولات کشاورزی تولید شده در سال زراعی 95-94 در شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی استان نیز، 11 درصد در مقایسه با ارزش تولیدات سال زراعی گذشته افزایش دارد.

367 هزار و 577 تن از محصولات تولیدی سال زراعی 95-94 زراعی و مابقی محصولات باغی است.

زرشک، عناب، انار، پسته، خرما، میوه های هسته دار و دانه دار، گندم، جو، پنبه، چغندر قند، نباتات علوفه ای و محصولات جالیزی از جمله محصولات زراعی و باغی تولید شده در اراضی شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی خراسان جنوبی است.

34 تعاونی تولید روستایی و 7 شرکت سهامی زراعی در خراسان جنوبی فعال است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبیجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ