رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

افتخاری برای معاونت خبر مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

افتخاری برای معاونت خبر مرکز

افتخاری برای معاونت خبر مرکز

 

معاونت خبر صدا وسیمای خراسان خوبی در سه ماهه پاییز در جمع سه مرکز برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صدا وسیما خراسان جنوبی، واحد خبر مرکزخراسان جنوبی در ارزیابی سه ماه سوم امسال در جمع‌بندي نهايي ارزيابي مراکز در بخش‌هاي خبری سیما،توسع کمی و کیفی گزارش های خبری،فعالیت پر رنگ در فضای مجازی،بخش های خبری سراسری و استانی بعد از مراکزفارس و اصفهان در جايگاه سوم را کسب کرد.