جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

افتخارات مرکز در 22 دومین جشنوراه تولیدات مراکز استانها - نمایش محتوای خبر

 

 

افتخارات مرکز در 22 دومین جشنوراه تولیدات مراکز استانها

افتخارات مرکز در 22 دومین جشنوراه تولیدات مراکز استانها

 

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، موفقیت صداوسیمای خراسان جنوبی در تولید اثر صدفرسخ عنوان بهترین تصویر برداری در بخش اصلی جشنواره از آن هادی ثابت از خراسان جنوبی گردید.