سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

افتخارات مرکز در 22 دومین جشنوراه تولیدات مراکز استانها - نمایش محتوای خبر

 

 

افتخارات مرکز در 22 دومین جشنوراه تولیدات مراکز استانها

افتخارات مرکز در 22 دومین جشنوراه تولیدات مراکز استانها

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی ، علی عربی  با اثر« دیدگاه کارشناسان و مسئولان استان درباره نقش شبکه استانی در توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی استان خراسان جنوبی»

 رتبه دوم پژوهش در بخش اصلی اقتصادی را کسب کرد.