جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زیرکوه - نمایش محتوای خبر

 

 

افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زیرکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، معاون برنامه ریزی امار و فن اوری اطلاعات دادگستری استان گفت : بنا افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زیرکوهاست تا پایان سال برای تسریع و تسهیل دسترسی مردم استان به خدمات قضایی تعداد دفاتر الکترونیک قضایی به ۲۳ دفتر افزایش یابد.
اسماعیلی افزود: در بخشهایی که امکان ایجاد دادگاه مقدور نیست و یا با توجه به فاصله نامتعارف های مناطق استان از یکدیگر، خطرات جاده ها و جلوگیری از تامین هزینه های اضافی این دفاتر در بخشهای زهان ، سده ، دیهوک، ارسک و مود راه اندازی میشود ‌.
وی گفت: با راه اندازی این دفاتر، خدمات قضایی هم برای مردم داخل استان و هم برای سایر نقاط کشور راحت تر می شود.