رونق تولید ملی | شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

افتتاح ایستگاه تلویزیونی دیجیتال زهان - نمایش محتوای خبر

 

 

افتتاح ایستگاه تلویزیونی دیجیتال زهان

ایستگاه تلویزیونی دیجیتال زهان افتتاح شد.

با افتتاح این ایستگاه حدود 3 هزار نفر از مردم شهر زهان، روستاهای پایهان، شیرخند، کبودان و زردان از 39 شبکه تلویزیونی و رادیویی دیجیتال بهره مند شدند.

این ایستگاه در مراسمی با حضور مدیر کل صدا و سیمای استان، فرماندار زیرکوه، امام جمعه زهان و جمعی از مسئولان و مردم شهرستان زیرکوه به بهره برداری رسید.

محمد ثقفی، مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی در مراسم بهره برداری این ایستگاه دیجیتال گفت: با افتتاح این ایستگاه تلویزیونی دیجیتال حدود 3 هزار نفر از مردم شهر زهان، روستاهای پایهان، شیرخند، کبودان و زردان از 19 شبکه تلویزیونی دیجیتال و 20 شبکه رادیویی بهره مند شدند.

محمد ثقفی افزود: ایستگاه تلویزیونی دیجیتال زهان زیرکوه، بیستمین ایستگاه دیجیتال در خراسان جنوبی است که با افتتاح آن، هم اکنون 79.6 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه های تلویزیونی دیجیتال هستند.

وی گفت: برای راه اندازی این ایستگاه 180 میلیون تومان هزینه شد که 130 میلیون تومان آن را سازمان صدا و سیما تأمین کرد و مابقی از محل اعتبارات شهرستان زیرکوه پرداخت شد.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی افزود: با راه اندازی 66 ایستگاه تلویزیونی دیگر، پوشش دیجیتال خراسان جنوبی به مرز 90 درصد خواهد رسید.

آقای ثقفی گفت: برای راه اندازی هر ایستگاه دیجیتال حدود 220 میلیون تومان اعتبار نیاز است که چنانچه زیرساختها از قبیل ساختمان، محوطه، حصارکشی و افزایش انشعاب برق توسط دستگاه های استان آماده شود، تجهیزات فنی که درصد زیادی از هزینه ها را در پی خواهد داشت توسط سازمان صدا و سیما تأمین خواهد شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی