رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸

افتتاح اولین پایگاه مقاومت بسیج اداری شهرستان خوسف - نمایش محتوای خبر

 

 

افتتاح اولین پایگاه مقاومت بسیج اداری شهرستان خوسف

اولین پایگاه مقاومت بسیج اداری شهرستان خوسف در جهاد کشاورزی این شهرستان افتتاح شد. پايگاه مقاومت بسيج كارگري شهيد برونسي نیز در شهركصنعتي سرايان افتتاح شد.