رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاح اولین هتل سالمندان کشور در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

افتتاح اولین هتل سالمندان کشور در استان