جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

افتتاح اولین قرارگاه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

افتتاح اولین قرارگاه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در خراسان جنوبی

Loading the player...

 

افتتاح اولین قرارگاه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در خراسان جنوبی