جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

افتتاح اولین بوستان مهرشهر بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

افتتاح اولین بوستان مهرشهر بیرجند

اولین بوستان مهرشهر بیرجند افتتاح شد.

اولین بوستان مهرشهر بیرجند افتتاح شد. بوستانی به مساحت ده هزار مترمربع با اعتبار دویست و پنجاه میلیون تومان بهره برداری که در آن 150گونه گیاهی، امکانات ورزشی و تفریحی فراهم شده است.

مجموعه ورزشی روباز این بوستان هم شامل زمین فوتسال و والیبال تا یک ماه آینده افتتاح می شود.

مدیح، شهردار بیرجند در این مراسم افزود: سرانه فضای سبز در این منطقه پایین است و ما تلاش خوهیم کرد تا در صورت تامین زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای هر قطعه زمین ظرف مدت 2ماه پارک بسازیم.

مدیح با بیان اینکه 60 درصد بودجه شهرداری در نیمه شمالی شهر هزینه می شود افزود: در یک دوره 4 ساله، برای توسعه فضای سبز مهرشهر 3 میلیارد و 500 میلیون تومان نیاز داریم.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی