رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

افتتاحیه طرح آبیاری کم فشار با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در آرین شهر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

افتتاحیه طرح آبیاری کم فشار با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در آرین شهر

افتتاحیه طرح آبیاری کم فشار با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در آرین شهر