جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

آغاز کاشت نهال در کانون های بحرانی فرسایش بادی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز کاشت نهال در کانون های بحرانی فرسایش بادی استان

کاشت نهال در کانون های بحرانی فرسایش بادی استان آغاز شد.

کاشت نهال در کانون های بحرانی فرسایش بادی استان خراسان جنوبی آغاز شد.

در صورت تأمین اعتبار، 66 هزار اصله نهال در 2 هزار و 126 هکتار از کانون های بحرانی فرسایش بادی استان کاشته می شود.

حبیب الله شریفی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: کاشت 66 هزار اصله نهال در2  هزار و 126 هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی به 6 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تاکنون 2 میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.

حبیب الله شریفی افزود: در این برنامه 11 گونه نهال متناسب با شرایط آب و هوایی خراسان جنوبی کاشته می شود.

 کاشت نهال تا نیمه اسفند در استان ادامه دارد.

خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور است که تنها، وسعت کانون های بحرانی فرسایش بادی آن بیش از یک میلیون و 386 هکتار است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی