جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

آغاز نهمین کنفرانس دانشجویی معدن کشور در دانشگاه بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز نهمین کنفرانس دانشجویی معدن کشور در دانشگاه بیرجند