رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

آغاز عملیات مرمت مدرسه تاریخی شوکتیه سربیشه - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز عملیات مرمت مدرسه تاریخی شوکتیه سربیشه

عملیات مرمت مدرسه تاریخی شوکتیه سربیشه آغاز شد.

عملیات مرمت و بهسازی مدرسه تاریخی شوکتیه شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی آغاز شد.

هاشم اتفاقی، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه گفت: عملیات مرمت این مدرسه تاریخی با اعتبار 110 میلیون ریال و از محل اعتبارات استانی مرمت بناهای اضطراری آغاز شده است.

هاشم اتفاقی افزود: عملیات مرمتی این مدرسه شامل بامسازی مجدد و رفع تخریب های حاصل از بارندگی های فروردین ماه، اجرای کانل ناکش برای رفع رطوبت از پی و دیواره های ساختمان و نیز بهسازی اندود گچ فضاهای داخلی است.

وی گفت: قرار است در بازه زمانی یک ماهه اقدامات لازم برای بهسازی مدرسه شوکتیه انجام شود.

وی افزود: مدرسه شوکتیه سربیشه چهارمین مدرسه تاریخی از مجموعه مدارس نوین ایران است که بعداز دارالفنون ،رشدیه تبریز و شوکتیه بیرجند در این شهرستان احداث شده است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه گفت: قدمت مدرسه شوکتیه سربیشه به 95 سال پیش می رسد و مربوط به اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی است.

این مدرسه تاریخی 19 بهمن ماه سال 89 با شماره 29952 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی