رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

آغاز عملیات اجرایی تعریض خیابان ارتش بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز عملیات اجرایی تعریض خیابان ارتش بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، در این طرح، دیوار قدیمی پادگان ۰۴ بیرجند تخریب و دیوار جدید ساخته می آغاز عملیات اجرایی تعریض خیابان ارتش بیرجندشود تا از بار ترافیکی خیابان ارتش کاسته شود.
شهردار بیرجند با بیان اینکه تعریض خیابان ارتش با همکاری شورای شهر راه وشهرسازی، پادگان اموزشی 04امام رضای بیرجند ودادستانی بیرجند اجرا می شود گفت: براساس این طرح 6متر به عرض خیابان ارتش از میدان ابوذر تا چهارراه غفاری در چند مرحله افزوده خواهدشد .
به گفته جاوید علاوه براین پروژه، اتصال میدان سفیر امید به خیابان خلیج فارس نیز دیگر طرح اجرایی شهرداری در سالجاری خواهد بود.