رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

آغاز طرح آمارگیری محصولات زراعی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز طرح آمارگیری محصولات زراعی در خراسان جنوبی

طرح آمارگیری محصولات زراعی در خراسان جنوبی آغاز می شود .

هاشم ولی پور مطلق ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: طرح آمارگیری محصولات زراعی و هزینه تولید سال 93-92 با هدف تهیه سطح زیر کشت برداشت شده، میزان تولید و عملکرد در واحد هکتار و تهیه تولید یک کیلوگرم از محصولات زراعی از 22 فروردین ماه جاری در استان آغاز می شود .

هاشم ولی پور مطلق روز پنجشنبه در تشریح اجرای طرح آمارگیری محصولات زراعی افزود: طرح در سطح 188 آبادی نمونه شهرستان، به مدت 30 روز و توسط 50 نفر از آمارگیران صورت می گیرد.
وی گفت : در این طرح دو هزار و 64 بهره بردار استان که در سرشماری کشاورزی سال 93 به عنوان بهربردار کوچک و بزرگ بخش کشاورزی شناخته شده اند، مورد پرسش قرار خواهند گرفت و اطلاعات بخش زراعی آن ها جمع آوری خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از بهره برداران خواست تا در زمان مراجعه آمارگیران به روستاهای نمونه همکاری لازم را با ماموران آمارگیر به عمل آورند .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی