جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

آغاز توزیع میوه تنظیم بازار در سراسر استان - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز توزیع میوه تنظیم بازار در سراسر استان

توزیع میوه تنظیم بازار در سراسر استان از امروز آغاز می گردد .

قرار است 550 تن پرتقال و 550 تن سیب تنظیم بازار توزیع شود .