سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

آغاز برداشت زرشک در قطب تولید این محصول - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت زرشک در قطب تولید این محصول

رداشت زرشک در قطب تولید این محصول آغاز شد.

شهرستان های قاین، زیرکوه، درمیان و بیرجند بیشترین سطح زیر کاشت زرشک را در خراسان جنوبی دارند

برداشت زرشک از 12 هزار و 830 هکتار از باغ های بارور خراسان جنوبی آغازشد.

هاشم ولی پور مطلق مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی پیش بینی کرد: از این باغ ها، 14 هزار و 260 تن زرشک برداشت شود و 150 میلیارد و 700 میلیون تومان درآمد عاید 30 هزار کشاورز کند.

شهرستان های قاین، زیرکوه، درمیان و بیرجند بیشترین سطح زیر کاشت زرشک را در خراسان جنوبی دارند.

پارسال در این استان 16 هزار و 205 تن زرشک برداشت شد.

خراسان جنوبی با تولید 98 درصد زرشک کشور، قطب تولید این محصول در ایران است.

برداشت زرشک در خراسان جنوبی تا پایان آذر ادامه دارد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی