سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آغاز برداشت جو در بخش دستگردان - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت جو در بخش دستگردان

alt

کوير، نصرت و محلي از جمله ارقام جو کشت شده در هزار و 150 هکتار از  مزارع دستگران است که پیش بینی می شود  3 هزار تن محصول برداشت شود.

کشاورزان دستگرانی به دلیل نیاز کم جو به آب ، بیشترین سطح زیرکشت زمینهای خود را به این محصول اختصاص داده اند .