سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اعلام نتایج شمارش آراء در ۴ حوزه انتخابیه خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اعلام نتایج شمارش آراء در ۴ حوزه انتخابیه خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی،  آراء نامزد‌ها در 4 حوزه‌ی انتخابیه‌ی به شرح ذیل است:اعلام نتایج شمارش آراء در ۴ حوزه انتخابیه خراسان جنوبی
در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع تمام اهالی حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف می‌ رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف برگزار شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۱۵۵ هزار و ۵۰۵ رأی بود که حسین خسروی اسفزار با ۷۲ هزار و ۸۷۲ رأی در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف بیشترین آراء را کسب کرد.
اشخاص زیر به ترتیب: 
محمدرضا مجیدی دارای ۴۵ هزار و ۵۹۵ رأی
علیرضا حسینی دارای ۹ هزار و ۱۱۴ رأی
مهدی بهترین دارای ۳ هزار و ۹۵۵ رأی
محمدرضا خراشادی زاده دارای ۳ هزار و ۱۷۵ رأی
فاطمه کارگر دارای ۲ هزار و ۹۲۶ رأی
سیدمحسن علوی دارای هزار و ۶۳۴ رأی
ابوالفضل ایروانی دارای هزار ۳۳۰ رأی
ابراهیم روهانی دارای هزار و 188  رأی
علیرضا امام دادی دارای هزار و  171 رأی
حسن صفری  دارای ۸۲۳ رأی
حمیدرضا گندم زاده دارای ۵۱۷ رأی
دانیال سعیدی دارای ۴۹۷ رأی
علی کریمی مزیدی دارای ۱۵۳ رأی هستند.
در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه مصطفی نخعی از میان ۵۱ هزار و ۵۸ رأی مأخوذه با ۱۷ هزار و ۳۴۱ رأی نماینده‌ی منتخب شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در دوره‌ی یازدهم مجلس شورای اسلامی شد.
محمدرضا رئیسون ۱۴ هزار و ۱۶۷ رأی
نظر افضلی ۱۰ هزار و ۴۲۶ رأی
مهدی فرجامی ۸ هزار و ۵۱۰ رأی
مرضیه مینایی ۳۹۱ رأی
محمد محمودی ۲۲۳ رأی را کسب کردند.
جمع آرای مأخوذه در  حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه  ۸۹ هزار و ۲۷۸ بود که مجید نصیرائی با کسب ۳۷ هزار و ۳۳۴ رأی نماینده مردم شهرستانهای فردوس، سرایان، طبس و بشرویه شد.
اشخاص زیر به ترتیب:
زهرا علی زاده ثانی دارای ۲۰ هزار و ۷۳۹ رأی
محمد فردوسی پور دارای ۱۰ هزار و ۶۶۰ رأی
محمد بخشی محبی دارای ۷ هزار و ۴۱۰ رأی
محمد رحمتی دارای ۲ هزار و ۹۵۲ رأی
حمید یزدانیان دارای ۲ هزار و ۹۵ رأی
محمدکریم عابدی دارای هزار و ۷۸۱ رأی
فاطمه محمدزاده  دارای ۶۵۱ رأی
محمدرضا قنبریان دارای ۴۹۰ رأی
مهدی عبدالهی دارای ۳۹۵ رأی
حسین قهارزاده دارای ۱۹۷ رأی هستند.
 
جمع آرای مأخوذه در حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه ، ۷۵ هزار و ۷۴۴ بود که سلمان اسحاقی با ۲۱ هزار و ۹۳۴ رأی نماینده شهرستان‌های قائن و زیرکوه شد.
مهدی بصیری دارای ۱۴ هزار و ۶۵۹ رأی
سید مصطفی جلالی دارای ۱۴ هزار و ۴۹۶ رأی
محمدحسن وجدی دارای ۸ هزار و ۹۵۵ رأی
فوآد احمدی دارای ۴ هزار و ۸۷۸ رأی
آصف رضائی اسفدن دارای ۴ هزار و ۱۰۴ رأی
سیدجواد احمدی دارای هزار و ۸۲۸ رأی
علی حسینی مقدم دارای هزار و ۲۳۲ رأی
محمد بلوطی دارای ۱۹ رأی هستند.