رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج بخش علمی سازه های ماکارونی المپياد علمي ، فرهنگي و ورزشي استان هاي خراسان - نمایش محتوای خبر

 

 

اعلام نتایج بخش علمی سازه های ماکارونی المپياد علمي ، فرهنگي و ورزشي استان هاي خراسان

نتایج بخش علمی سازه های ماکارونی المپياد علمي ، فرهنگي و ورزشي استان هاي خراسان اعلام شد.

در بخش علمی المپياد علمي ، فرهنگي و ورزشي استان هاي خراسان در فردوس شرکت کنندگان در بخش سازه های ماکارونی و ارائه طرح با موضوع بحران آب رقابت کردند .

در بخش سازه های ماکارونی با گرایش راندمان  13 تیم رقابت کردند .

در پایان تیم های شهرهای شیروان ، مشهد و نماینده دانشگاه اصفهان به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند .

در بخش بحران آب نیز از 25 طرحی که به دبیرخانه همایش رسید 13 نفراز طرح های خود دفاع کردند که طبق نظر هیئت داوران 5 طرح برگزیده شدند .

همچنین هیئت داوران دو طرح آقایان محمد رضا جامعی و محسن ظریف را شایسته گرند پژوهشی دانست .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان جنوبی