سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اعلام خاموشی های اضطراری برق امروز 21 مرداد - نمایش محتوای خبر

 

 

اعلام خاموشی های اضطراری برق امروز 21 مرداد

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی فهرست خاموشی های اضطراری برق امروز را اعلام کرد

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی فهرست خاموشی های اضطراری برق امروز را اعلام کرد.

خاموشی های اضطراری برق، امروز به ترتیب بازه زمانی به شرح زیر است.
درمیان : خیابان های غدیر و کشاورز اسدیه- شهر گزیک- روستاهای آواز و حومه ساعت 11:30-9:30
قاین شهرک صنعتی شماره 1 – حاشیه جاده اسفشاد از میدان طالی سرخ تا شهرک صنعتی – مسیر روستاهای فیروزآباد – حاشیه جاده فیروز آباد ساعت:  11:00-9:30 
در فردوس : شهرفردوس-خیابان مطهری ، انقالب،شهداء ، ربانی املشی،خرمشهر،رجایی، پمپ بنزین،میدان بانکها و بعثت جنوبی ساعت  11:00-9:30
در سربیشه: دشت درح تا سوالبست ساعت 12:30-10:30
در سرایان : شهرآیسک- شهرسه قلعه ، روستاهای مسیر آیسک به سه قلعه ساعت 13:00- 11:00
در سربیشه: منطقه سلم آباد تا حجت آباد ساعت 12:30-11:00
در سرایان : روستاهای بسطاق- زنگویی و دوست آباد 13:00-11:00
در فردوس: شهرک انصار- بلوار امام رضا- بلوار جمهوری اسالمی- بلوار بهشتی- بلوار بعثت شمالی- خیابان هاشمی نژاد- خیابان والیت- خیابان سعدی- مسکن های مهر1و2و3 – قسمتی از اسلامیه- بهار آزادی- بهشت آباد- نیکودل- افرازنده- دانشگاه پیام نورساعت13:30-12:00 
بیرجند : بلوار غفاری حدفاصل فروشگاه اتکا تا بعد از بیمارستان ولیعصر- خ قدس حدفاصل تقاطع غفاری تا فلکه دوم مدرس - خیابانهای شهید تیمورپور شهید اسدزاده ، پاسداران حدفاصل میدان قدس تا خیابان ارتش - بلوار صیاد - خیابان 17 شهریور حد فاصل مسجد رضوی تا میدان امام - بلوار شهید ناصری مجتمع مسکونی ارتش شهرک امام علی-  خیابان شهید قرنی و عدل از ابتدا تا تقاطع قدس ساعت 14:00-12:00
در بشرویه : چاههای کشاورزی اراضی ریگ بشرویه و حاشیه بلوار امام رضا سمت معاینه فنی ساعت
13:00-14:30 
در قاین: روستاهای نوغاب پسکوه- بیهود، دهشک و گریمونج ساعت 14:30-13:00
بیرجند: حاشیه جاده بیرجند مشهد - قسمتی از خ ابوذر غفاری و حر مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی - جاده مرک - جاده القورات و مسیر جاده مشهد - فرعی حنبل تا شوشود - فرعی ساقی ساعت 16:00-14:30 
در قاین شهر نیمبلوک 17:00-15:00 
دربیرجند : بلوار غفاری حد فاصل نیروگاه تا انتهای غفاری - خ معلم حد فاصل معلم 1 تا تقاطع محالتی - خ فرهنگ - خ دهخدا 17:00-15:00
درمیان : شهر طبس مسینا- روستاهای علی آباد طبس تا سده رزه ساعت18:00-16:30 
در نهبندان : شهر شوسف- شهرک صنعتی  ساعت 19:00-17:00 
پیش بینی شده است، لذا عدم اعمال مدیریت بار در بازه‌های تعریف شده  در جدول زمان‌بندی  فوق مربوط به مصرف بهینه هموطنان عزیز در آن زمان می‌باشد. در برخی موارد به دلیل رخداد مسائل پیش بینی نشده و افزایش بار، ممکن است اعمال مدیریت بار در خارج از زمان پیش‌بینی شده در جدول فوق صورت گیرد و طی مدت تقریبی 120 دقیقه به طول بیانجامد

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی