سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اعطای گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

اعطای گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعطا شد .

مسئول آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : این آزمایشگاه توانست با پیگیریهای مستمر اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه و همکاری اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی پس از تکمیل مدارک و موفقیت در آزمون ملی سازمان حفاظت محیط زیست کشور  گواهینامه مذکور را دریافت کند.

آقای سخاوتی  افزود : این گواهینامه مربوط به بخش بیولوژی با دو پارامتر باسیل اسپوردار شامل  باسیل استناروترموفیلوس و باسیلوس سوبتیلیس ، در زمینه تایید و کنترل دفع بی خطر پسماندهای عفونی و پزشکی است .

دو باسیل مذکور که جزو مقاومترین باسیلها هستند اگر در شرایط دمایی مناسب قرار بگیرند در داخل دستگاه اتوکلاو بیمارستانی ، بی خطر می شوند و آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد ، کار نظارت بر دفع پسماندهای بیمارستانی شامل دو باسیل یاد شده را بر عهده می گیرد .

مسئول آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، هزینه تکمیل این آزمایشگاه برای اخذ گواهینامه آزماشگاه معتمد را 20 میلیون تومان عنوان کرد .

آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان اولین مرکز در استان و شرق کشور و همچنین اولین مرکز دولتی در کشور موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست کشور شده است.

 منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی