جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

اعزام 25اکیپ راهداری به مناطق سردسیر - نمایش محتوای خبر

 

 

اعزام 25اکیپ راهداری به مناطق سردسیر

اعزام 25اکیپ راهداری به مناطق سردسیر20 اذر در خراسان جنوبی انجام می شود

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: طرح راهداری زمستانی همزمان با سراسرکشور در خراسان جنوبی 20اذراجرا می شود.

مالکی افزود: در این طرح تعداد 25 اکیپ راهداری که شامل 14اکیپ پشتیبان و 11اکیپ مستقردر گردنه هابه مناطق سردسیراعزام می شوند.

وی بیان کرد:به طورکلی در خراسان جنوبی  تعداد 19راهدارخانه وجودداردکه شامل سه موردسیارو16موردثابت هستندکه شش هزارو200کیلومترراتحت پوشش قرارداده واعزام می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد: هم چنین این اکیپ ها شامل تعداد35ماشین الات سبک و سنگین و 146دستگاه ماشین پشتیبانی هستند.

مالکی خاطر نشان کرد: تعداد 212نفر پرسنل راهداری دراین طرح حضوردارندکه 75تااز آن ها مستقرمی شوندو231نفر پشتیبان هستند.

وی یادآورشد: این طرح تاپایان امسال نیز ادامه دارد.

 منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی