اعتکاف

مراسم معنوی اعتکاف از اذان صبح فردا در مساجد سراسر کشور آغاز می شود.