جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

اعتبار کالابرگ های نفت سفید تا پایان اردیبهشت - نمایش محتوای خبر

 

 

اعتبار کالابرگ های نفت سفید تا پایان اردیبهشت

کالابرگ نفت سفید شهری و روستایی برای عرضه نفت سفید تا 31 اردیبهشت در فروشندگی ها اعتبار دارد

کالابرگ نفت سفید شهری و روستایی برای عرضه نفت سفید تا 31 اردیبهشت در فروشندگی ها اعتبار دارد.

کالابرگهای شماره 114، 214، 314 و 514 از سری کالابرگ های نفت سفید شهری و روستایی از ۵ فروردین ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت برای عرضه نفت سفید در فروشندگی های نفت سفید شهری و روستایی که دارای شرایط استاندارد و ایمن است دارای اعتبار خواهد بود.
متقاضیان در مناطق برخوردار از گاز طبیعی، صرفا در صورت پایش اطلاعات کالابرگ خود می توانند سهمیه نفت سفید خود را از محل فروشندگی های مجاز دریافت کنند.

عرضه نفت سفید از طریق فروشندگی ها مطابق با لیست ارائه شده از سوی ناحیه به فروشندگی و تعداد خانوار پایش شده مورد تایید است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی