جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

اطلاع رسانی از ارکان مهم تحقق شعار سال - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاع رسانی از ارکان مهم تحقق شعار سال

شورای اطلاع رسانی استان تشکیل جلسه داد .

حسینی ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه شورای اطلاع رسانی استان گفت: در اطلاع رسانی باید ایجاد روحیه نشاط ، شادابی و امید به آینده والبته نقد سازنده از سوی متولیان لحاظ شود .

حسینی روابط عمومی ها را حلقه ارتباط بین مردم و مدیران عنوان کرد و افزود: باید با فعال تر شدن کمیته های زیر مجموعه شورای اطلاع رسانی از نظرات کارشناسان و صاحبان اندیشه در این زمینه استفاده کرد .

ایمانی ، مدیر کل روابط عمومی استانداری نیز در این جلسه گفت : یکی از مصادیق عینی همدلی بین دولت و ملت اطلاع رسانی درست ، به موقع و موثر خدماتی است که از سوی دولت به انجام می رسد .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی