جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه شرکت گاز خراسان جنوبی در خصوص صرفه جویی - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شرکت گاز خراسان جنوبی در خصوص صرفه جویی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به افزایش بی سابقه مصرف گاز در کشور و نبود اطلاعیه شرکت گاز خراسان جنوبی در خصوص صرفه جوییصرفه جویی مناسب آن در استان، شرکت گاز در شرایط فعلی با مشکل جدی مواجه شده است.
از مشترکان گاز استان درخواست می‌شود به منظور پیشگیری از قطع گاز، بلافاصله نسبت به کاهش حداقل ۵۰ درصد مصرف معمول گاز منزل خود اقدام کنند، در غیر این صورت امروز تامین گاز منازل با مشکل بسیار جدی روبرو خواهد شد.