رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره 8 ستاد انتخابات كشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعيه شماره 8 ستاد انتخابات كشور

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه شماره 8،به اطلاع نمايندگان محترم فرماندار در سراسر كشور مي رساند ،توجه نمايند با توجهبه ممنوعيت هرگونه تبليغات انتخاباتي در روز رأي گيري ، چنانچه در محل شعبه يا اطراف آن يا صف انتظار رأي دهندگان فرد يا افرادي به هر شكلي اقدام به تبليغ له ياعليه نامزدهاي انتخاباتي مي نمايند، سريعاً دستور فرمائيد موضوع پيگيري و برخوردقانوني صورت پذيرد.
بنابر اين گزارش، متن كامل اطلاعيه شماره 8ستاد انتخابات كشور به اين شرح است:


بسمه تعالي
اطلاعيه شماره 8

نمايندگان محترم فرماندار در سراسر كشور توجه نمايند با توجه به ممنوعيت هرگونه تبليغات انتخاباتي در روز رأي گيري ، چنانچه در محل شعبه يا اطراف آن يا صف انتظار رأي دهندگان فرد ياافرادي به هر شكلي اقدام به تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي مي نمايند، سريعاً دستور فرمائيد موضوع پيگيري و برخورد قانوني صورت پذيرد