رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره 6 ستاد انتخابات كشور صادر شد - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعيه شماره 6 ستاد انتخابات كشور صادر شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ ستادانتخابات كشور با صدور اطلاعيه شماره 6، به اطلاع اعضاي محترم شعب ثبت نام و اخذرأي مي رساند، ملاك اصلي جهت تشخيص واجد شرايط رأي بودن مراجعه كنندگان محترم به شعب و صدور تعرفه براي ايشان، پس از بررسي اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخاباتجاري در شناسنامه و متولد 24/3/1374 يا قبل از آن بودن مي باشد
بنابر اين گزارش،متن كامل اطلاعيه شماره 6 ستاد انتخابات كشور به اين شرح است:


بسمه تعالي
اطلاعيه شماره 6

به اطلاع اعضاي محترم شعب ثبت نام و اخذ رأي ميرساند،ملاك اصلي جهت تشخيص واجد شرايط رأي بودن مراجعه كنندگان محترم به شعب و صدورتعرفه براي ايشان، پس از بررسي اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاري درشناسنامه و متولد 24/3/1374 يا قبل از آن بودن مي باشد.
ضمناً يادآوري مي شود درشهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت براي اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي، رعايت شرط سكونت رأي دهنده يا افراد تحت تكفل ايشان در يكسال اخير در حوزه انتخابيه مربوطه الزامي است.