رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات كشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات كشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ ستادانتخابات كشور با صدور اطلاعيه شماره 2، به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي تاكيد مينمايد؛ حتما در شعبه اخذ رأي يك دستگاه راديو يا تلويزيون در دسترس داشته باشند.
بنابر اين گزارش، متن كامل اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات كشور به اينشرح است:

بسمه تعالي
اطلاعيه شماره 2

به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأيتاكيد مي نمايد؛ حتماً در شعبه اخذ رأي يك دستگاه راديو يا تلويزيون در دسترس داشتهو در تمام طول مدت اخذ رأي؛ روشن نگهدارند تا دستورالعملهاي فوري ستاد انتخاباتكشور را كه از طريق صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي گردد مورد عمل قراردهند.
اطلاعيه هاي ستاد انتخابات كشور كه از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران پخش مي شود به منزله دستور كتبي ستاد انتخابات كشور است و رعايت آن الزامي ميباشد.