رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره 18 ستاد انتخابات كشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعيه شماره 18 ستاد انتخابات كشور

اطلاعيه شماره 18 ستاد انتخابات كشور :

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه شماره 18 به آگاهي هموطنان عزيزمي رساند كه در هنگام رأي دادن براي انتخابات رياست جمهوري فقط نام و نام خانوادگي يك نفر از نامزدها را در محل تعيين شده روي برگ رأي بنويسند و به صندوق اخذ رأيبياندازند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ متنكامل اطلاعيه شماره 18 ستاد انتخابات كشور به اين شرح است:

بسمهتعالي
اطلاعيه شماره 18
به آگاهي هموطنان عزيز مي رساند كه در هنگام رأي دادن براي انتخابات رياست جمهوري فقط نام و نام خانوادگي يك نفر از نامزدها را درمحل تعيين شده روي برگ رأي بنويسند و به صندوق اخذ رأي بياندازند.
يادآوري ميشود براساس ماده 28 قانون چنانچه در برگ رأي انتخابات رياست جمهوري نام دو نامزدنوشته شود، برگ رأي باطل است.