رونق تولید ملی | شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره 17 ستاد انتخابات كشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعيه شماره 17 ستاد انتخابات كشور

ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره 17 خود تاکید کرد:
به آگاهي اعضاي محترم شعب اخذ رأي سيار در سراسر کشور مي رساند که نحوه اخذ رأي و بررسي مدارک در شعب سيار هيچ گونه تفاوتي با شعب اخذ رأي ثابت ندارد، لذا از رأي دهندگان گرامي حتي در بيمارستان ها و پادگانها نيز صرفا در قبال ارائه شناسنامه و شماره ملي بايد رأي گيري به عمل آيد. ضمناً مجدداً تأکيد مي نمايد که متولدين 24/3/74 و قبل از آن مي تواند در انتخابات شرکت کنند

 

منبع : پایگاه اراده ملی