رونق تولید ملی | شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره 16 ستاد انتخابات كشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعيه شماره 16 ستاد انتخابات كشور

ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره 16 خود تاکید کرد: به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات خواهشمند است در هنگام نوشتن آرا مشخصات نامزدهای موردنظر خود را که شامل نام و نام‌خانوادگی ایشان می‌باشد به صورت کامل و خوانا قید نمایند تا انشاءالله حقی از نامزدهای محترم در هنگام شمارش و احتساب آرا ضایع نگردد

منبع : پایگاه اراده ملی