جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

اضافه شدن 61 پزشک متخصص به کادر پزشکی خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اضافه شدن 61 پزشک متخصص به کادر پزشکی خراسان جنوبی

61 پزشک متخصص به کادر پزشکی خراسان جنوبی اضافه شدند.

61 پزشک متخصص جدید به کارد پزشکی خراسان جنوبی اضافه شد.

این پزشکان بین بیمارستانهای استان خراسان جنوبی توزیع شدند.

دکترمحمد دهقانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این متخصصان در 19 رشته از جمله زنان، داخلی، اورتوپدی، اطفال، جراحی عمومی، طب فیزیکی و توانبخشی، مغز و اعصاب و طب اورژانس هستند.

دکترمحمد دهقانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند متقاضی حضور 160 نیروی متخصص در خراسان جنوبی بود، ولی وزارتخانه با حضور 60 نفر موافقت کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 12 نفر از این متخصصان بومی هستند گفت: با توجه به جمعیت زیر پوشش و کمبودهای حوزه بهداشت و درمان، بیشترین تعداد متخصصان به شهرستان قاین با 13 نفر اختصاص یافت .

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی