جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

اضافه شدن 4 رشته تحصیلات تکمیلی به رشته های دانشگاه بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

اضافه شدن 4 رشته تحصیلات تکمیلی به رشته های دانشگاه بیرجند

4 رشته تحصیلات تکمیلی به رشته های دانشگاه بیرجند اضافه شد.

4 کدرشته به رشته های مقطع تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند اضافه شد.

حیدر رئیسی، معاون آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: این دانشگاه از ابتدای مهرماه سال جاری، در سه رشته ادبیات با گرایشهای ادبیات روایی، ادبیات غنایی و ادبیات عرفانی در مقطع دکترا و رشته ادبیات روایی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو می پذیرد.

حیدر رئیسی افزود: برای مقطع دکترا 8 دانشجو و برای کارشناسی ارشد 10 دانشجو پذیرش می شود.

معاون آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: با اضافه شدن این 4 کد رشته، تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند به 152 و مقطع دکترا به 40 کدرشته رسید.

هم اکنون بیش از 13 هزار دانشجو در 318 کد رشته در تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل اند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی