سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

- نمایش محتوای صدا

 

 

 

تهیه کنند گی   اسپلونک   را « زهرا باخدا  » بر عهده دارند و افراد ذیل نیز در تولید این برنامه او را همراهی می کنند:

مجری : سید مرتضی حسینی   

نویسنده  : فطمه حسینی فر

تهیه کننده نمایش : فاطمه حسینی فر

نریتور : الهام نیک بین

 

مسابقه اسپلونک یک مسابقه خانوادگی است که بین دو گروه شرکت کننده برگزار می شود. هر گروه شامل دو نفر از اعضای یک خانواده (ترجیحاً یک خانم و یک آقا) می باشد. مسابقه در پنج مرحله برگزار می شود که عبارتند از:

مرحله اول) کارت و کلمه: در این مرحله به نوبت، تعدادی کارت در اختیار هر گروه قرار داده می شود. روی هر کارت نام یک کلمه نوشته شده که شامل یکی از مشاهیر، جاذبه ها، صنایع دستی، غذاهای محلی و محصولات کشاورزی استان می باشد. یکی از هم گروهی ها کارت ها را به نحوی که هم گروهی اش نبیند در دست  می گیرد. یکی یکی کارت ها را ورق می زند و درباره هر کلمه فقط یک جمله توضیح می دهد تا هم گروهی اش حدس بزند روی کارت کدام کلمه نوشته شده است. به ازای هر کارت درست به هر گروه 10 امتیاز تعلق خواهد گرفت. در این مرحله به هر گروه یک دقیقه و 30 ثانیه زمان داده می شود و هر توضیح باید شامل فقط یک جمله باشد که اگر بیشتر از یک جمله بود پذیرفته نمی شود.

مرحله دوم) واژه ها و مثل ها: در این مرحله به هر گروه به نوبت یک دقیقه و 30 ثانیه زمان داده می شود. در این مدت گوینده جفت جفت واژه هایی را می خواند و هر گروه باید ضرب المثلی را که آن جفت کلمـه در آن به کـار رفته باشد عنوان کند. به ازای هـر ضرب المثل تکمیل شده 10 امتیاز به هر گروه داده می شود.

مرحله سوم) ترانه های ناتمام: در این مرحلـه برای هر گروه یک ترانـه (ترجیحاً بومی و محلی) پخش می شود؛ اما ترانه ناتمـام قطـع می شود به نحوی که یک مصراع از یک بیت خوانده شده و هر گروه باید حدس بزند مصرع بعدی آن بیت چه بوده. اگر بلافاصله جواب درست ارائه شود 30 امتیاز به گروه داده می شود وگرنه سه گزینه برای انتخاب به هر گروه داده می شود که اگر گزینه درست را انتخاب کند 10 امتیاز به گروه تعلق خواهد گرفت.

مرحله چهارم) نمایش: در این مرحله برای هر گروه یک نمایش به مدت یک دقیقه و 30 ثانیه پخش می شود. در این نمایش که رویکرد بومی و محلی دارد یک اشتباه وجود دارد که هر گروهی که بتواند اشتباه عمدی موجود در نمایش را حدس بزند 20 امتیاز دریافت خواهد کرد.

مرحله پنجم) حدس بزن: در این مرحله یک آیتم ضبطی شامل پنج جمله درباره یکی از جاذبه ها، مشاهیر، اماکن تاریخی، غذاهای بومی و محلی، صنایع دستی و ... پخش می شود. بعد از هر جمله ای که درباره جواب خوانده می شود، کمی مکث می شود. اگر شرکت کننده در اولین جمله به جواب رسید 50 امتیاز، اگر بعد از دومین جمله به جواب رسید 40 امتیاز، اگر بعد از جمله سوم به جواب رسید 30 امتیاز، اگر بعد از جمله چهارم به جواب رسید 20 امتیاز و اگر بعد از آخرین جمله جواب را پیدا کرد 10 امتیاز دریافت می کند. در غیر این صورت امتیازی دریافت نخواهد کرد.

مدت زمان برنامه اسپلونک  40 دقیقه است و روز جمعه  تولید و پخش خواهد شد. شما مخاطب عزیز می توانید در ساعت 16:00شنونده  این برنامه باشید.

 

سال تولید: 1397