سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

استاندار خراسان جنوبی درگذشت مولوی سید عبدالعلی فاضلی یکی از علمای اهل سنت گزیک شهرستان درمیان را تسلیت گفت. - نمایش محتوای خبر

 

 

استاندار خراسان جنوبی درگذشت مولوی سید عبدالعلی فاضلی یکی از علمای اهل سنت گزیک شهرستان درمیان را تسلیت گفت.

استاندار خراسان جنوبی درگذشت مولوی سید عبدالعلی فاضلی یکی از علمای اهل سنت گزیک شهرستان درمیان را تسلیت گفت.