سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

ارگ کلاه فرنگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی به عنوان دارالحکومه محل حکمرانی امیر معصوم خان بوده که در اواخر دوره زندیه احداث شده است. بنای مزبور به طور كلی از نظر فرم معماری با سایر بناهای شهری متفاوت است. این ساختمان در 6 اشکوب بنا شده، دو اشکوب آن فضا دار و بقیه طبقات جهت تکمیل فرم نمای بیرونی بر روی گنبد حوضخانه ساخته شده است. بخش همكف آن از یك پلان مربع شكل كه اتاقهای متعددی آن را احاطه نموده تشكیل شده است. در همین طبقه 4 هشتی به شکل قرینه بچشم می خورد، كه اصلی ترین بخش ساختمان یعنی حوضخانه نیز در آن واقع شده است. حوضخانه دارای پلان هشت ضلعی است كه طاقنما و سكوهایی آن را احاطه كرده اند. یك حوض در وسط و گنبد با تزئینات مقرنس، رسمی بندی و كاربندیهای زیبا به شكوه آن افزوده است. طبقه دوم شامل یك هشت ضلعی می باشد كه چند اتاق را در خود جای داده و بخش های فوقانی فقط جنبه سمبلیك و زیبایی داشته با پنجره هایی كوچك وكم عرض كه جهت تأمین نور حوضخانه تعبیه شده وبه كلاه فرنگی موسوم است. بخش محوطه و باغ مجموعه بر اساس اسناد قدیمی آن به شكل چهارباغ بوده كه به دلیل تغییراتی كه در آن ایجاد شده شكل اصلی خود را از دست داده است.

در نگاه بیشتر ببینید