جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

ارسال پرونده 10 اثر طبیعی خراسان جنوبی برای ثبت ملی - نمایش محتوای خبر

 

 

ارسال پرونده 10 اثر طبیعی خراسان جنوبی برای ثبت ملی

پرونده 10 اثر طبیعی خراسان جنوبی برای ثبت ملی ارسال شد.

پرونده 10 اثر طبیعی خراسان جنوبی برای ثبت در فهرست میراث طبیعی- ملی میراث فرهنگی کشور ارسال شد .

زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت میراث طبیعی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: این پرونده ها شامل رد پای حیوانات عظیم الجثه در بیرجند، چشمه معدنی دیگ رستم، زیتون کهنسال، گزکهنسال و سروهای کهنسال خرو در شهرستان طبس، چنار کهنسال اسماعیل آباد درمیان، نخلستان دهسلم در نهبندان ، مجموعه چنارهای باراز، سروهای کهنسال نوغاب پسکوه، چنار کهنسال بزبیشه در شهرستان قاین است .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی