رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

ارزآوری 140 میلیارد ریالی برداشت زیره سبز - نمایش محتوای خبر

 

 

ارزآوری 140 میلیارد ریالی برداشت زیره سبز

برداشت زیره سبز امسال در خراسان جنوبی 140 میلیارد و 800 میلیون ریال برای استان ارزآوری داشت .

محصول زیره سبز خراسان جنوبی در شهرستان سرایان تولید می شود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت : تابستان امسال هزار و 760 تن زیره سبز از 2 هزار و 200 هکتار زمینهای زیر کشت این محصول در شهرستان سرایان برداشت شده است .

آقای هادربادی افزود : برداشت زیره سبز در خراسان جنوبی امسال 15 درصد در مقایسه با پارسال افزایش داشت .

پارسال نیز هزار و 260 تن زیره سبز در شهرستان سرایان خراسان جنوبی برداشت شد .

هر کیلوگرم زیره سبز در بازار 8 هزار تومان به فروش می رسد و در هر هکتار از سطح زیر کشت این محصول برای 40 نفر روز  شغل ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت:  زیره سبز برداشت شده از زمینهای خراسان جنوبی علاوه بر مصرف داخل به استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز فرستاده می شود .

3 هزار و 500 بهره بردار در شهرستان سرایان به کشت این محصول مشغولند.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی