جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

ارتباط موبایل و غذا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ارتباط موبایل و غذا

 

 

اثر سوء‌میدان‌های الكترومغناطیسی به ویژه میدان تلفن همراه به صورت فزاینده نقـش تخـریبـی در بدن، ارگانیسم‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و ماكرومولكول‌های حیاتی مانندDNA، پروتئین‌ها و آنزیم‌ها دارد. در حال حاضر سیستم‌های تلفن همراه دارای فركانس 940 مگاهرتز است كه به بیشتر بافت‌های بدن از جمله مغز و حتی گوشت و ماهیچه‌ها آسیب می‌زند و نباید به تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای بی‌خطر نگاه كرد و هر كس هر اندازه كه تمایل داشت از آن استفاده كند؛ بلكه كاربرد تلفن همراه باید همانند مصرف دارو، محدود و كنترل شده و به زبانی دارای دز مشخص باشد؛ به طوری كه یك فرد تنها ساعاتی از روز را می‌تواند از موبایل استفاده كند و پس از آن، استفاده دوباره مضر خواهد بود. دز استفاده از تلفن همراه برای مبتلایان به بیماری‌های گوناگون متفاوت است. مساله مهم دیگری كه باید مورد توجه محققان قرار بگیرد، دز مشخص استفاده از تلفن همراه برای مبتلایان به بیماری‌های گوناگون است؛ مثلا، میزان استفاده از تلفن همراه در افراد دیابتی كه در برابر امواج آسیب‌پذیرتر از افراد سالم هستند باید متفاوت باشد. تحقیقات جدید می‌باید میزان استفاده از تلفن همراه را برای هر بیماری معین نماید. تحقیقات پژوهشگران مركز بیوشیمی بیوفیزیك دانشگاه تهران در زمینه <اثرات میدان الكترومغناطیسی تلفن همراه روی هموگلوبین خون> نشان می‌دهد تاثیر میدان الكترومغناطیسی تلفن همراه با هموگلوبین موجب تغییرات ساختاری در آن و كاهش پیـونـد اكسیـژن بـا همـوگلـوبیـن مـی‌شـود. همچنیـن اختلال در عملكرد هموگلوبین، موجب آزادسازی اكسیژن بیشتر در بافت و در نهایت بروز ناهماهنگی در واكنش‌های بدن می‌شود. اثرات سوءتغییر ساختاری هموگلوبین خون تحت تاثیر امواج تلفن همراه تنها به آزادسـازی بیـش از حـد اكسیـژن در بـافـت محـدود نمـی‌شـود، بلكـه بـر سایر وظایف هموگلوبین هم تاثیر منفی می‌گذارد. همین پدیده در بررسی اثرات امواج در بیماران تالاسمی هم مشاهده شده و در این مورد از نظر ساختار هموگلوبین، ساختمان سوم آن كه عامل اصلی عملكردهای این مولكول است، دچار تغییر شده است.

در نگاه بیشتر ببینید