رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

ارائه 120 نوع خدمات مددکاری به مددجویان کمیته امداد - نمایش محتوای خبر

 

 

ارائه 120 نوع خدمات مددکاری به مددجویان کمیته امداد

120 نوع خدمات مددکاری هم اکنون به مددجویان کمیته امداد امام خمینی در کشور ارایه می شود.

 مدیرکل پذیرش و خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی کشور دیشب در جمع مددکاران بیرجند گفت: این خدمات به 18 جامعه هدف کمیته امداد و متناسب با نیاز خانواده ها ارائه می شود.

آقای پرپنچی افزود: سال گذشته 2 میلیون مددجو برای دریافت خدمات مددکاری پذیرش شدند

وی همچنین با اشاره به توانمندسازی مددکاران با اجرای طرح مددکارخانواده گفت: این طرح با هدف رسیدگی تخصصی و به موقع به نیازهای مددجویان با حفظ عزت، شان و منزلت مددجویان با توجه به رویکرد خود اتکایی و توانمندسازی در کشور در حال اجراست.

مدیرکل پذیرش و خدمات مددکاریکمیته امداد  امام خمینی کشور افزود:  در این طرح از بدو ورود مددجو به نهاد تا مرحله خروج و توانمندسازی مددجویان را مددکاران پیگیری می کنند.