رونق تولید ملی | شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اخذ مجوز راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

اخذ مجوز راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مجوز راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند اخذ شد.

اولین مرکز رشد دانشگاهی خراسان جنوبی در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند راه اندازی می شود.

مجیدرضا ناصح، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خراسان جنوبی گفت: این مرکز با عنوان مرکز رشد فناوریهای نوین در صنعت و فرآورده های معدنی، با هدف تجاری سازی یافته های پژوهشی، ایجاد زمینه اشتغال دانش آموختگان و استعدادهای برتر دانشگاه، کمک به رونق اقتصادی و مبتنی بر علم و فناوری، ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دانش بنیان، و تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار راه اندازی می شود.

مجیدرضا ناصح با بیان اینکه برای احداث این مرکز در مرحله اول 120 میلیون تومان نیاز است افزود: مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، تا تجاری سازی محصول و تولید آن از دانشجویان، دانشگاهیان و دانش آموختگان حمایت خواهد کرد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی